• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 48.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.
 • warning: Creating default object from empty value in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/date/date/date.module on line 660.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.
Prof. dr hab. inż.
Henryk
Nowak
Portret użytkownika hnowak
Kierownik Zakładu
71 320 33 01
71 322 14 65
 • Konsultacje w sem. letnim 2017/2018
 • pok 615 bud C-7
 • Czwartek 11:00-13:00
 • Sobota 11:00-13:00

Prowadzone zajęcia

PRZEDMIOT FORMA TERMIN MIEJSCE
IBB005923 - Budownictwo Zrównoważone W wtorek/TN 15:15-16:55 C-7, s.304
IBB001416 - Fizyka Budowli W czwartek, 09:15-11:00 C-7, s.102
IBB001416 - Fizyka Budowli W czwartek, 13:15-15:00 C-7, s.102
IBB001476 - Fizyka Budowli W sobota, 09:15-11:00 C-7, s.404
IBB009878S - Seminarium dyplomowe W sobota, 13:15-14:45 C-7, s.401A

Materiały dla studentów

Curriculum Vitae ▼

Wykształcenie:

1972-1977

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego
1977

Mgr inż. budownictwa

1983
dr inż., Politechnika
Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego, Instytut Budownictwa, Zakład Fizyki Budowli i Środowiska, Praca doktorska: "Bilans cieplny stropodachu w warunkach nieustalonej wymiany ciepła". Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Cena
1999
habilitacja, dyscyplina "budownictwo", specjalność "fizyka budowli". Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytut Budownictwa, Zakład Fizyki Budowli i Środowiska. Monografia: "Oddziaływanie cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek".
Zatrudnienie:
1977-1979
asystent
1979-1984
starszy asystent
1984-2002
adiunkt
2002-06.2013
prof. PWr.
od 07.2013 prof. nauk technicznych
Zainteresowania naukowe:

Główna problematyka zainteresowań naukowych:

Wpływ środowiska zewnętrznego na budynki i
ludzi w pomieszczeniach, kształtowanie bilansu cieplnego budynków
mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych (modelowanie,
analiza, pomiary) w skali roku, oszczędność i racjonalne użytkowanie
energii w budynkach, analiza termicznej obudowy budynków w warunkach
ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła, termowizyjne badania budynków o różnym  przeznaczeniu, termografia aktywna, problemy projektowania
budynków energooszczędnych, wymiana ciepła przez okna i fasady
przeszklone, analiza wpływu spektralnie selektywnych właściwości
radiacyjnych zestawów szyb zespolonych na bilans cieplny budynków,
radiacyjna wymiana ciepła przegród budowlanych, mikroklimat pomieszczeń
i komfort cieplny ludzi, aktywne i pasywne systemy solarne w
budynkach, zintegrowane z budynkiem zacieniające systemy
fotowoltaiczne, analiza bilansu cieplnego budynków częściowo lub
całkowicie zagłębionych w gruncie.

Autor monografii: "Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012r.
Promotor trzech prac doktorskich, wszystkie obronione z wyróżnieniem, w lipcu 2008 r., w czerwcu 2009 i w kwietniu 2011 roku.
Promotor dwóch prac w trakcie realizacji.
Działalność dydaktyczna:
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
"Fizyka Budowli", "Akustyka Budowlana", "Budownictwo Równoważone", "Advance Building Physics", "Seminarium Dyplomowe"  (Wydział Budownictwa
Lądowego i Wodnego), "Projektowanie Budynków Energooszczędnych",
”Akustyka Budowlana”, "Building Acoustics" (Wydział Architektury PWr.).
Promotor około 140 prac dyplomowych z zakresu fizyki budowli.
Współautor skryptu PWr. "Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli”.
Wrocław 1986.
Aktywność zawodowa:
Główne pola aktywności zawodowej obejmują następujące zagadnienia:
 1. Diagnostyka termicznej obudowy budynków o różnym
  przeznaczeniu, w tym termowizyjne badania budynków (wieloletnie
  doświadczenie) oraz termografia aktywna.
 2. Audyty energetyczne i termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, doradztwo techniczne.
 3. Certyfikacja energetyczna budynków o różnym przeznaczeniu.
 4. Analiza numeryczna mostków cieplnych i rozkładu
  temperatury w przekrojach elementów budowlanych pod kątem
  oszczędności energii cieplnej w budynkach.
 5. Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych budynków istniejących oraz na etapie projektowania.

Ponadto, autor lub współautor ponad 70 prac projektowych i
ekspertyzowych z zakresu oceny stanu technicznego budynków, oceny
cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych i projektów ocieplenia
budynków. Wykonawca badań termowizyjnych kilkudziesięciu budynków
mieszkalnych oraz autor kilkunastu audytów energetycznych budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Działalność organizacyjna:
Pełnione funkcje:
 1. Obecnie kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania,
 2. Członek Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr,
 3. Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa PWr,
 4. Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego
  PWr. (prodziekan ds. ogólnych, głównie finansowych), kadencja
  2002-2005 oraz 2005-2008.
 5. Vice-przewodniczący Sekcji Fizyki Budowli przy
  Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie (kadencja 2002-2005, 2005-2008 oraz 2014-2018).

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych

 1. Członek Sekcji Fizyki Budowli przy Komitecie
  Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  (kadencja 2008-2011),
 2. Członek Komitetu Technicznego Nr 179 ds. Ochrony
  Cieplnej Budynków przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (m.in.
  opiniowanie norm przed wprowadzeniem jako obowiązujących).
 3. Członek Komitetu Technicznego Nr 307 ds.
  Zrównoważonego Budownictwa przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  (m.in. opiniowanie norm przed wprowadzeniem jako obowiązujących).
 4. Członek IBPSA-Poland (International Building Performance Simulation Association)
 5. Członek Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu.
 6. Członek DOIIB we Wrocławiu.
 7. Członek PZITB we Wrocławiu.
Uprawnienia zawodowe:
Posiadane uprawnienia zawodowe:
 1. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr 256/87/UW.
 2. Rzeczoznawca Budowlany, Uprawnienia nr 18/98/RZ, (Centralny Rejestr, poz. 330/98/R).
 3. Audytor energetyczny z listy krajowej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie, Uprawnienia nr 025/97.
 4. Rzeczoznawca Mykologiczno-Budowlany, Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, Uprawnienia nr 021/97.
Posiadane odznaczenia:
 1. Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.
 2. Srebrny Krzyż Zasługi, październik 2002r.
 3. Złoty Krzyż Zasługi, Listopad 2008r.
 4. Nagrody Rektora PWr., Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Dyrektora Instytutu Budownictwa PWr.

Publikacje ▼

PDF 1. Staniec Maja, Nowak Henryk: Analysis of the energy performance of earth-sheltered houses with southern elevation exposed
W: Building simulation 2009 [Dokument elektroniczny] : 11th International Building Performance Simulation Association Conference : proceedings, Glasgow, 27th-30th July 2009 / ed. by Paul A. Strachan, Nick J. Kelly, Michaël Kummert. [Glasgow : University of Strathclyde, cop. 2009]. s. 1907-1913, 6 rys., 3 tab., bibliogr. 4 poz. CD-ROMLokalizacja elektroniczna: http://www.ibpsa.org
RZ I02/2009/I-085
2. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Wpływ zabrudzenia powierzchni przegrody przezroczystej na jej właściwości radiacyjne
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2010, R. 107, nr 4, s. 153-162, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2010/I-062
3. Nowak Henryk, Włodarczyk Dominik, Nowak Łukasz, Śliwińska Elżbieta, Staniec Maja: Efektywność aktywnych i pasywnych systemów słonecznych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej w Polsce
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2010, R. 107, z. 4, s. 143-152, 8 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2010/I-061
PDF 4. Nowak Henryk, Kucypera Monika: Application Of Active Thermography For Detecting Material Defects In The Building Envelope
Infrared Camera Applications Conference: InfraMation 2010, Proceedings Vol. 11, November 8-12, 2010, Las Vegas, NV, USA, pp.369-380.
ISBN
5. Nowak Henryk, Kucypera Monika: Wybrane problemy badań przegród budowlanych metodą termografii aktywnej
Inżynieria i Budownictwo 12/2010, s.682-687, 10 rys., bibliogr. 10 poz.
ISSN 0021-0315
6. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Statistical analysis of solar radiation models onto inclined planes for climatic conditions of Lower Silesia in Poland
Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2009, vol. 9, nr 2, s. 127-144, 2 rys., 7 tab., bibliogr. 25 poz., Streszcz.Punktacja MNiSW - 09Lista Filadelfijska - TakIF - 00.515
AK I02/2009/I-061
7. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: A simple method of determining the influence of the overhang on window solar gains
W: Building simulation 2009 [Dokument elektroniczny] : 11th International Building Performance Simulation Association Conference : proceedings, Glasgow, 27th-30th July 2009 / ed. by Paul A. Strachan, Nick J. Kelly, Michaël Kummert. [Glasgow : University of Strathclyde, cop. 2009]. s. 1617-1622, 10 rys., bibliogr. [7] poz. CD-ROMLokalizacja elektroniczna: http://www.ibpsa.org
RZ I02/2009/I-084
PDF 8. Staniec Maja, Nowak Henryk: Analysis of the energy performance of earth-sheltered houses with southern elevation exposed
W: Building simulation 2009 [Dokument elektroniczny] : 11th International Building Performance Simulation Association Conference : proceedings, Glasgow, 27th-30th July 2009 / ed. by Paul A. Strachan, Nick J. Kelly, Michaël Kummert. [Glasgow : University of Strathclyde, cop. 2009]. s. 1907-1913, 6 rys., 3 tab., bibliogr. 4 poz. CD-ROMLokalizacja elektroniczna: http://www.ibpsa.org
RZ I02/2009/I-085
9. Staniec Maja, Nowak Henryk: Przebieg temperatury zewnętrznych powierzchni przegród budynków naziemnych i częściowo zagłębionych w gruncie
Energia i Budynek. 2009, R. 3, nr 10, s. 20-25, 9 rys., bibliogr. 7 poz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2009/I-116
10. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Badania przepływu strumienia ciepła od promieniowania słonecznego przez szyby o różnych charakterystykach radiacyjnych
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. 2009, t. 4, s. 147-152, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 2 poz., Summ.Toż w: Fizyka budowli w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, 23-26 czerwca 2009. Łódź : Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka, 2009. s. 277-282. CD-ROM Punktacja MNiSW - 02
AK I02/2009/I-076
11. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Wpływ rodzaju szyby na ilość przepuszczonego strumienia ciepła od promieniowania słonecznego w okresie letnim i zimowym
Energia i Budynek. 2009, R. 3, nr 9, s. 18-23, 5 rys., bibliogr. 6 poz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2009/I-095
12. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Szkło budowlane a właściwości radiacyjne przegród przezroczystych
Cz. 1 / Świat Szkła. 2009, nr 9, s. 43-46, 5 rys., 1 tab.
AK I02/2009/I-128
13. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Szkło budowlane a właściwości radiacyjne przegród przezroczystych
Cz. 2 / Świat Szkła. 2009, nr 10, s. 43-46, 7 rys., bibliogr. 5 poz.
AK I02/2009/I-129
14. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Wpływ wybranych charakterystyk przegrody przeszklonej na bilans cieplny pomieszczenia biurowego
Energia i Budynek. 2009, R. 3, nr 11, s. 21-25, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 5 poz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2009/I-131
15. Kucypera Monika, Nowak Henryk: Wpływ pasywnego wykorzystania energii słonecznej na bilans energetyczny domów jednorodzinnych
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, 23-26 czerwca 2009. Łódź : Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka, 2009. s. 239-244, 11 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz., Summ. Tytuł i streszcz. referatu również w jęz. ang.CD-ROM
RK I02/2009/I-075
16. Kucypera Monika, Nowak Henryk: Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich
Energia i Budynek. 2009, R. 3, nr 7/8, s. 28-34, 16 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2009/I-083
17. Staniec Maja, Nowak Henryk: Rozkład temperatury na zewnętrznych powierzchniach przegród budynków częściowo zagłębionych w gruncie
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. 2010, t. 5, nr 1, s. 51-56, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz.Toż w: Fizyka budowli w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, 23-26 czerwca 2009. Łódź : Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka, 2009. s. 329-334, Summ. Punktacja MNiSW - 02
AK I02/2009/I-077
18. Nowak Henryk: A model of the longwave radiation incident upon a building
W: Climate change and the built environment. UMIST - Conference [Dokument elektroniczny]. Tyndall Centre North at UMIST, Manchester, 8 and 9 April 2002. [B.m. : b.w., 2002. 8] s., 2 rys., bibliogr. 14 poz. CD-ROM
RZ I02/2008/I-081
19. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Wpływ wymiarów nadwieszeń zacieniających na zużycie energii grzewczej i klimatyzacyjnej w budynku biurowym
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki, Jarosława Rajczyka. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2007. s. 422-429, 7 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.
ZK I02/2008/I-031
20. Staniec Maja, Nowak Henryk: Bilans cieplny na powierzchni gruntu
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki, Jarosława Rajczyka. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2007. s. 367-374, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
ZK I02/2008/I-030
21. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Analiza wpływu geometrii budynku biurowego na jego bilans cieplny w skali roku
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki, Jarosława Rajczyka. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2007. s. 226-231, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
ZK I02/2008/I-082
22. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Diffuse sky radiation models' accuracy analysis based on measurement data for Lower Silesia region
Archives of Civil Engineering. 2008 vol. 54, iss. 3, s. 623-633, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Streszcz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2008/I-116
23. Staniec Maja, Nowak Henryk: Analiza strat i zysków ciepła przez przegrody zewnętrzne budynków częściowo zagłębionych w gruncie
Energia i Budynek. 2008, R. 2, nr 11, s. 30-39, 7 rys., bibliogr. 7 poz.Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2008/I-156
24. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Porównanie teoretycznych i pomiarowych danych natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyznę zacienioną
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2009, R. 106, z. 1-B, s. 261-268, 1 fot., 3 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz., Summ.Toż w: Budownictwo niskoenergetyczne : problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, Energodom 2008 : IX międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne, Kraków, 15-17 października 2008 / pod red. A. Stachowicza. [Tarnów] : Asterias, 2008. s. 471-478, 4. rys. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2008/I-119
25. Staniec Maja, Nowak Henryk: Analysis of energy consumption in earth-sheltered building with southern elevation exposed
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2009, R. 106, z. 1-B, s. 217-224, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz., Streszcz.Toż: Analysis of energy usage of earth-sheltered building with southern elevation exposed. W: Budownictwo niskoenergetyczne : problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, Energodom 2008 : IX międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne, Kraków, 15-17 października 2008 / pod red. A. Stachowicza. [Tarnów] : Asterias, 2008. s. 409-416. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2008/I-118
26. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Wpływ zestawów szyb o stałych i zmiennych charakterystykach radiacyjnych na bilans cieplny pomieszczenia
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2009, R. 106, z. 1-B, s. 183-190, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.Toż w: Budownictwo niskoenergetyczne : problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, Energodom 2008 : IX międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne, Kraków, 15-17 października 2008 / pod red. A. Stachowicza. [Tarnów] : Asterias, 2008. s. 331-338. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2008/I-117
27. Glabisz Wojciech, Madryas Cezary, Nowak Henryk: Kierunki badań na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 8-32
IP I14/2007/G-005
28. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Modelowanie promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. 2007 t. 2, s. 305-310, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 12 poz.
AK I02/2007/I-059
29. Staniec Maja, Nowak Henryk: Wpływ zmiennego zawilgocenia gruntu na jego naturalne pole temperatury
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. 2007, t. 2, s. 255-260, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 5 poz., Summ.
AK I02/2007/I-058
30. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Szyby elektrochromowe jako element fasady inteligentnej
Okno. 2007, R. 12, nr 2, s. 58, 60, 62, 64-65, 6 rys., 1 tab., bibliogr 11 poz.
AK I02/2007/I-049
31. Nowak Henryk: Badania termograficzne budynków
W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 199-206, 3 rys., bibliogr. 11 poz., Summ.
ZP I02/2007/I-021
32. Nowak Henryk, Włodarczyk Dominik: Wpływ zachmurzenia nieboskłonu na rozkład natężenia oświetlenia światłem dziennym w budynku biurowym
W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 207-218, 10 rys., bibliogr. 9 poz., Summ.
ZP I02/2007/I-027
33. Glabisz Wojciech [Red: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego
Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. 357 s. : rys., tab. Bibliogr. przy rozdz. Summ. przy rozdz.
YP I14/2007/Y-038
34. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Obliczanie udziału promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym na płaszczyznę horyzontalną dla godzinowych danych aktynometrycznych Wrocławia
W: Energia odnawialna. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Solina, 17-20 maja 2006 / pod red. L. Lichałai. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2006. s. 549-556, 3 rys., 1 tabl., bibliogr. 6 poz., Summ. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, ISSN 0209-2646; z. 40)W serii gł.: nr 229.
RK I02/2006/I-109
35. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: External shading devices in computer simulations
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2006, R. 103, z. 5-B nr spec., s. 659-666, 9 rys., bibliogr. 4 poz., Streszcz.Tytuł nr.: Problemy projektowania realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom 2006. Międzynarodowe seminarium, Kraków, 18-20 października 2006. Cz. 2. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2006/I-164
36. Staniec Maja, Nowak Henryk: Vertical ground temperature distribution on various levels
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2006, R. 103, z. 5-B nr spec., s. 597-604, 4 rys., bibliogr. 6 poz., Streszcz.Tytuł nr.: Problemy projektowania realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom 2006. Międzynarodowe seminarium, Kraków, 18-20 października 2006. Cz. 2. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2006/I-168
37. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: The usage possibilities of electrochromic glazing in residential buildings
Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. 2006, R. 103, z. 5-B nr spec., s. 451-458, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.Tytuł nr.: Problemy projektowania realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom 2006. Międzynarodowe seminarium, Kraków, 18-20 października 2006. Cz. 2. Punktacja MNiSW - 06
AK I02/2006/I-166
38. Nowak Henryk, Nowak Łukasz: Możliwości wykorzystania w budynkach szyb spektralnie selektywnych w pasywnych systemach słonecznych
Okno. 2006, R. 11, nr 2, s. 104-106, 4 rys., bibliogr. 7 poz.
AK I02/2006/I-155
39. Włodarczyk Dominik, Nowak Henryk: Różne aspekty projektowania systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2005. s. 437-444, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
ZK I02/2005/I-083
40. Staniec Maja, Nowak Henryk: Budynki częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie jako alternatywne rozwiązanie dla konwencjonalnych budynków naziemnych
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. X Polska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, [Łódź, 21-24 czerwca 2005]. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. PŁódz.], 2005. s. 161-168, 6 rys., bibliogr. 9 poz., Summ.
RK I02/2005/I-047
41. Staniec Maja, Nowak Henryk: Alternatywna przyszłość - budynki częściowo i całkowicie zagłębione w gruncie
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2005. s. 381-390, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
ZK I02/2005/I-084
42. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Wpływ rodzaju i układu warstw w przegrodzie na jej dynamiczne charakterystyki cieplne
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. 2005 t. 1, s. 273-280, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz., Summ.
AK I02/2005/I-050
43. Nowak Łukasz, Nowak Henryk: Możliwości wykorzystania szyb spektralnie selektywnych w pasywnych systemach słonecznych w budynkach
W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki. Częstochowa : Wydaw. PCzęst., 2005. s. 250-256, 4 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
ZK I02/2005/I-082
44. Nowak Henryk, Włodarczyk Dominik: Możliwości kształtowania obudowy budynku z wykorzystaniem technologii BIPV
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. X Polska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, [Łódź, 21-24 czerwca 2005]. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. PŁódz.], 2005. s. 247-254, 2 fot., 2 rys., bibliogr. 12 poz., Summ.
RK I02/2005/I-049
45. Nowak Henryk: Analiza wymiany ciepła budynku z gruntem
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom '2004. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Kraków-Zakopane, 11-13 października 2004. T. 1 / [pod red. A. Stachowicza]. [Tarnów] : Asterias, [2004]. s. 67-74, 1 rys., 4 tab., bibliogr. 5 poz., Summ. Tyt. okł.: Budownictwo energooszczędne.
RK I02/2004/I-112
46. Nowak Henryk: Błędy projektowe i wykonawcze realizacji termicznej obudowy budynków
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2004. XI Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław-Kliczków, 9-11 grudnia 2004. Wrocław : Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, [2004]. s. 313-320, 6 rys., bibliogr. 9 poz., Summ.
RK I02/2004/I-158
47. Nowak Henryk: Braki i błędy projektowe w zakresie ochrony cieplnej budynków
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IX Polska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, [Łódź, 10-13 czerwca 2003]. Cz. 2. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. PŁódz.], 2003. s. 532-539, 5 rys., bibliogr. 8 poz.
RK I02/2003/I-059
48. Nowak Henryk: Możliwości kształtowania bilansu cieplnego okien
W: Nowoczesna stolarka a fizyka i mykologia budowlana, Wrocław, 19-20 kwietnia 2001. Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2001. s. 31-35, 1 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.
RK I02/2001/I-050
49. Nowak Henryk: Wybrane problemy fizyki budowli ścian z oknami
W: Nowoczesna stolarka a fizyka i mykologia budowlana, Wrocław, 19-20 kwietnia 2001. Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2001. s. 37-41, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
RK I02/2001/I-051
50. Nowak Henryk: Własności radiacyjne powłok stosowanych w zestawach szyb zespolonych
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. VIII Polska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, [12-16 czerwca] 2001. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁódz.], 2001. s. 435-442, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
RK I02/2001/I-076
51. Nowak Henryk: Modelling of the longwave radiation incident upon a building
Archives of Civil Engineering. 2001 vol. 47, iss. 2, s. 243-267, 7 rys., 6 tab., bibliogr. 22 poz., Streszcz.
AK I02/2001/I-186
52. Nowak Henryk, Śliwowski Lech, Cena Krzysztof: Energy conservation in buildings in Poland
W: Tools for design and engineering of buildings. International Building Physics Conference. Proceedings, Eindhoven, The Netherlands, September 18-21, 2000 / Ed. by Jacob Wisse [i in.]. Eindhoven : Department of Building and Architecture. Eindhoven University of Technology, 2000. s. 621-628, 2 rys., 4 tab., bibliogr. 6 poz.
RZ I02/2000/I-076
53. Nowak Henryk: Własności spektralne selektywne powierzchni przegród budowlanych
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom '2000. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. PKrak. Wydział Inżynierii Lądowej Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Kraków-Zakopane, 25-27 października 2000. [B.m. : b.w., 2000]. s. 259-268, 5 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
RK I02/2000/I-079
54. Nowak Henryk, Rządkowski Jan: Wybrane problemy remontowe nowych pawilonów handlowych
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Remo 2000. IX Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław-Szklarska Poręba, 7-9 grudnia 2000. Wrocław : Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, [2000]. s. 323-330, 4 rys., bibliogr. 9 poz., Summ.
RK I02/2000/I-144
55. Nowak Henryk: Oddziaływanie cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek
Henryk Nowak. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1999. 196 s. : 78 rys., 8 tab. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie, ISSN 0324-9875; nr 31)W serii gł.: nr 72.
MP I02/1999/I-013
56. Nowak Henryk, Kiczak Tomasz*: Wpływ okien na wielkość sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. VII Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, [Łódź, 14-17 czerwca 1999]. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁódz.], 1999. s. 385-392, 5 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
RK I02/1999/I-068
57. Nowak Henryk, Śliwińska Elżbieta, Śliwowski Lech: Praktyczne problemy mikroklimatu pomieszczeń
Izolacje. 2000 R. 5, nr 4, s. 29-31, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz.Toż w: Fizyka budowli w teorii i praktyce. VII Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. [Łódź, 14-17 czerwca 1999]. Łódź: [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁódz.] 1999 s. 393-400, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 10 poz. Summ.
AK I02/1999/I-067
58. Nowak Henryk: Wybrane zagadnienia bilansu cieplnego okna
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. VI Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, [17-21 czerwca] 1997. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁódz.], 1997. s. 283-289, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.
RK I02/1998/I-020
59. Nowak Henryk: Wybrane problemy wykonywania audytów energetycznych
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Energodom '98. PKrak. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Kraków-Mogilany, 14-17 października 1998. [B.m. : b.w., 1998]. s. 303-310, bibliogr. 5 poz., Summ.
RK I02/1998/I-071
60. Nowak Henryk: Analiza i ocena możliwości kształtowania bilansu cieplnego okien
Okno. 1997 nr 1, s. 196-204, 11 rys., 5 tab.
AK I02/1997/I-005
61. Nowak Henryk, Kuźniar Tomasz*, Śliwowski Lech: Program komputerowy CWS v
.0 do obliczeń i analizy cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych i budynków. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, [20-25 września] 1994. T. 6. Fizyka budowli. Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Budownictwo ogólne. Rzeszów : [b.w.], 1994. s. 69-74, bibliogr. 9 poz., Summ. Opis wg okł.
RK I02/1996/I-022
62. Nowak Henryk: Wybrane problemy ochrony cieplnej i termorenowacji budynków
Warstwy. 1996 R. 2, nr 1, s. 26-27, 1 rys., 1 tab.
AK I02/1996/I-007
63. Nowak Henryk, Marszałek Kazimierz: Thermographic survey of basement walls in multifamily buildings in Poland
W: North American tunneling '96. Proceedings of the International Conference on North American Tunneling '96 and the 22nd General Assembly of the International Tunneling Association, Washington, DC/USA, 21-24 April 1996 / Ed. by Levent Ozdemir. Rotterdam; Brookfield : A.A.Balkema, 1996. s. 823-829, 7 rys., 2 tab., bibliogr., [8] poz.
RZ I02/1996/I-020
64. Nowak Henryk, Dobrzycki Mariusz*: Analiza wymiany ciepła przez okno
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Energodom '96. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Kraków-Mogilany, 16-19 października 1996. Kraków : Agencja Wydaw. Zebra, 1996. s. 281-288, 2 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
RK I02/1996/I-176
65. Nowak Henryk, Karyś Jerzy: Problemy ochrony budynków zabytkowych o konstrukcji drewnianej na tle działań niektórych europejskich instytucji naukowo-badawczych
W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem. III Sympozjum, [Szklarska Poręba, 19-21 października 1995]. Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 1995. s. 143-148, 1 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
RK I02/1995/I-050
66. Nowak Henryk, Śliwowski Lech: Pomiary natężenia cieplnego promieniowania atmosfery w Eindhoven
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IV Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź-Słok, [26-29 czerwca] 1995. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁódz.], 1995. s. 271-276, 2 rys., bibliogr. 11 poz., Summ.
RK I02/1995/I-076
67. Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk: Analiza wpływu mostków cieplnych przegród budowlanych na rozwój grzybów pleśni
W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem. III Sympozjum, [Szklarska Poręba, 19-21 października 1995]. Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 1995. s. 123-128, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
RK I02/1995/I-049
68. Nowak Henryk, Cena Krzysztof: The longwave radiation around buildings at different angles
W: 2nd International Conference on Millimeter Wave and Far-Infrared Technology, Beijing, China, August 17-21, 1992 / Ed. Gail M. Tucker. [B.m.] : House of Electronics Industry, [1992]. s. 451-454, 3 rys., bibliogr. 8 poz.
RZ I02/1994/I-048
69. Nowak Henryk, Wit Martin de*, Schellen Henk*: The Estimation of the atmospheric longwave radiation
W: Proceedings of the Third Interuniversity Research Conference: Technical University of Wrocław, Poland, Eindhoven University of Technology, the Netherlands, Szklarska Poręba, November 22-26, 1994. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1994. s. 193-198, 4 rys., bibliogr. 12 poz., Streszcz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 21)W serii gł.: nr 68.
RP I02/1994/I-085
70. Nowak Henryk: The longwave radiation around buildings
W: Research on building structures and building physics. Proceedings of an Interuniversity Research Seminar, Eindhoven, (The Netherlands) on November 18, 19 and 20 1992. Eindhoven : TUE, 1992. s. 65-69, 3 rys., bibliogr. 10 poz.
RZ I02/1993/I-087
71. Nowak Henryk: Obliczanie cieplnego promienowania środowiska zewnętrznego wokół budynków
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IV Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, [23-25 czerwca] 1993. Łódź : [b.w.], 1993. s. 202-208, 3 rys., bibliogr. 12 poz.
RK I02/1993/I-074
72. Dmochowski Marek*, Grzeszczyk Wieslaw*, Łakomy Tomasz, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech: A building and its physical environment
pod red. Lecha Śliwowskiego ; Marek Dmochowski, Wieslaw Grzeszczyk, Tomasz Łakomy, Kazimierz Marszałek, Henryk Nowak, Lech Śliwowski. Wrocław : Wydaw. PWroc., 1992. 68 s. : 18 rys., 8 tabl., Streszcz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie; nr 28)W serii gł.: nr 65.Bibliogr. s. 63-68.
MP I02/1992/I-034
73. Nowak Henryk: The longwave radiative heat transfer of the building envelopes
Infrared Physics. 1991, vol. 32, s. 357-363, 5 rys., 1 tabl., bibliogr. 19 poz.
AZ I02/1991/I-026
74. Nowak Henryk: Długofalowe promieniowanie srodowiska zewnętrznego a bilans cieplny przegród budowlanych
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. III Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, [26-28 czerwca] 1991. s. 15-20, 2 rys., bibliogr. 6 poz., sum.
RK I02/1991/I-084
75. Nowak Henryk: Program komputerowy DOE-2 do obliczania zużycia energii w budynkach
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. III Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, [26-28 czerwca] 1991. s. 78-83, 1 rys., bibliogr. 5 poz., sum.
RK I02/1991/I-083
76. Nowak Henryk: Radiative interaction between low-sloped roofs and the atmosphere
W: 6th Conference on Thermogrammetry and Thermal Engineering, Budapest, 31 May-2 June 1989. [P] 2. Budapest : MATE, 1989. s. 493-496, 2 rys., bibliogr. 4 poz.
RZ I02/1989/I-023
77. Nowak Henryk: Obliczanie jednokierunkowego nieustalonego przewodzenia ciepła metodą impulsywnej funkcji przeniesienia
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. II Konferencja Naukowo - Techniczna, Łódź, [25-27 października] 1989. Materiały konferencyjne. s. 112-118
RK I02/1989/P-038
78. Nowak Henryk: The influence of atmospheric radiation on the heat balance of low-sloped roofs
W: International Conference on Millimeter Wave and Far-Infrared Technology, Beijing, China 19-23,1989. Conference digest. Oxford : Pergamon Press, 1989. s. 174-177, 2 rys., bibliogr. 6 poz.
RZ I02/1989/P-040
79. Dmochowski Marek*, Grzeszczyk Wieslaw*, Łakomy Tomasz, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech: Model wymiany ciepła pomiędzy budynkiem a środowiskiem fizycznym, które go otacza
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce, Łódź, 25-27 października 1989. Materiały konferencyjne / II Konferencja naukowo-techniczna. s. 9-13, 1 rys., bibliogr. 7 poz.
RK X02/1989/I-004
80. Nowak Henryk: The influence of solar and thermal radiation on the thermal balance of the flat roof
W: Passive and Low Energy Architecture in Housing, Pecs, Hungary, September 1-5,1986. Vol.2 / Proceedings of the Fifth International PLEA Conference. s., f48-f59, 6 rys., bibliogr. 6 poz.
RZ I02/1988/I-024
81. Nowak Henryk: Wpływ selektywnych własności radiacyjnych zewnętrznej powierzchni stropodachu na jego bilans cieplny
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. I Konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Łódź, 11-13 listopada 1987. 11 s., 6 rys., bibliogr. 9 poz., sum.
RK I02/1988/I-025
82. Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwińska Elżbieta, Śliwowski Lech, Grzeszczyk Wieslaw*: Rola przegród zewnętrznych w poprawie bilansu energetycznego chłodni
Inżynieria i Budownictwo. 1987 R.44, nr 10/11, s. 327-329, 2 rys., 1 tabl., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
AK I02/1988/I-007
83. Nowak Henryk: The sky temperature in net radiant heat loss calculation from low-sloped roofs
Infrared Physics. 1989 vol. 29, nr 2/4, s. 231-232, 2 rys., bibliogr. 5 poz.Toż w: Fourth International Conference on Infrared Physics. Eth Zurich, Swiss Nat. Sc. Found., Swissair. Zurich, August 22-26,1988. Proceedings. Ed. R. Kesselring a. F. K. Kneubuhl. s. 276-278, 2 rys. bibliogr. 5 poz.
AZ I02/1988/I-062
84. Śliwińska Elżbieta, Śliwowski Lech, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Grzeszczyk Wieslaw*: Mikroklimat środowisk produkcyjnych chłodni a komfort cieplny ludzi
Chłodnictwo. 1987 R. 22, nr 5, s. 8-9, 2 tabl., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
AK I02/1987/I-045
85. Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech, Grzeszczyk Wieslaw*: Ograniczenie wymiany ciepła między grzejnikiem centralnego ogrzewania a ścianą
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. 1986 R. 18, nr 5, s. 106-109, 4 rys., 3 tabl., bibliogr. 8 poz., rez., sum., Zsfg
AK I02/1986/I-068
86. Grzeszczyk W*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwińska Elżbieta, Śliwowski Lech: Drzwi a straty zimna z komory składowej chłodni
W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa. XXXII Konferencja Naukowa, Krynica, [22-28 września] 1986. Referaty t. 4. Materiały budowlane. Fizyka budowli. Kraków, 1986. s. 211-216, 3 rys., 2 tabl., bibliogr. 5 poz., sum.
RK I02/1986/I-070
87. Nowak Henryk: Radiative heat transfer between the outside surface of the flat roof and the thermal environment
W: Third International Conference on Infrared Physics. CITP 3, Zurich, Juli 23-27 1984. Proceedings. Eds W. Ruegsegger and F.K. Kneubuhl. s. 347-349, 1 rys., bibliogr. 3 poz.
RZ I02/1984/P-007
88. Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech: Badania bilansu promieniowania cieplnego przegród budowlanych w aspekcie mikroklimatu
W: XX Konferencja Problemowa w Kołobrzegu na temat: Mieszkanie środowiskiem człowieka, Gdańsk-Kołobrzeg, 27-29 kwietnia 1984. Materiały konferencyjne. s. 367-377, 4 rys., bibliogr. 7 poz.
RK I02/1984/I-048
89. Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech: Radiometryczne badania wymiany ciepła przez promieniowanie przegród budowlanych
W: XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Krynica, [23-29 września] 1984. Referaty. T. 3. Cz. 4 - Technologia i zastosowanie materiałów budowlanych. Cz. 5 - Fizyka budowli. Cz. 6 - Mechanizacja i organizacja budownictwa. Poznań : PPozn., 1984. s. 169-174, 5 rys., bibliogr. 7 poz., sum.
RK I02/1984/I-056
90. Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk: Wpływ promieniowania środowiska zewnętrznego na straty ciepła przez stropodachy
W: XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Krynica, [23-29 września] 1984. Referaty. T. 3. Cz. 4 - Technologia i zastosowanie materiałów budowlanych. Cz. 5 - Fizyka budowli. Cz. 6 - Mechanizacja i organizacja budownictwa. Poznań : PPozn., 1984. s. 181-186, 3 rys., bibliogr. 5 poz., sum.
RK I02/1984/I-057
91. Grzeszczyk Wieslaw*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk: Experimental resarch of radiative heat balance of building energy conservation aspect
W: Second Symposium on Thermo-Technical Measurements with International Participation, Budapest, 16-18th aprilis 1984. Budapest : MATE, 1984. s. 195-199, 4 rys., bibliogr. 8 poz.
RZ I02/1984/I-026
92. Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Grzeszczyk Wiesław*: Wpływ emisyjności na termograficzny pomiar temperatury promieniowania
W: Materiały Jedenastej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Opole, 27-28 września 1982. Opole : NOT, 1982. s. 119-120, 1 rys.
RK I02/1982/I-029
93. Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk: Badania selektywnych własności powierzchni materiałów budowlanych
W: Materiały Jedenastej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Opole, 27-28 września 1982. Opole : NOT, 1982. s. 117-118, bibliogr. 4 poz.
RK I02/1982/I-030
94. Grzeszczyk Wiesław*, Nowak Henryk, Marszałek Kazimierz: Wpływ absorpcyjnych i emisyjnych własności powierzchni przegród budowlanych na wartość współczynnika przejmowania ciepła przez promieniowanie
W: Problemy fizyki i ochrony budowli, Wrocław, 29 wrzesień 1982. Wrocław : PWr, 1982. s. 67-72, 1 tabl., bibliogr. 6 poz., sum. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 7)W serii gł.: nr 37.
RP I02/1982/P-018
95. Cena Krzysztof, Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwińska Elżbieta: Skorygowana temperatura powietrza w procesie wymiany ciepła przez konwekcję i promieniowanie przegród budowlanych
W: Problemy fizyki i ochrony budowli, Wrocław, 29 wrzesień 1982. Wrocław : PWr, 1982. s. 26-33, 1 rys., bibliogr. 17 poz., sum. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 7)W serii gł.: nr 37.
RP I02/1982/P-013
96. Cena Krzysztof, Grzeszczyk Wiesław*, Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk: Skorygowana temperatura powietrza jako wskaźnik termiczny przegród budowlanych
Archiwum Inżynierii Lądowej. 1985 t. 31, z. 1/2, s. 213-228, 7 rys., 1 tabl., bibliogr. 31 poz., rez., sum.
AK I02/1982/P-016
97. Nowak Henryk, Michalczyk Jacek*, Śliwowski Lech: Temperatura operatywna - cieplny wskaźnik środowiska zewnętrznego stropodachów
W: Problemy efektywności systemów budownictwa. XVII Konferencja problemowa, Kołobrzeg, październik 1980. Referaty. Gdańsk : Miastoprojekt, 1980. s. 97-99., 2 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
RK I02/1980/P-047
98. Marszałek Kazimierz, Nowak Henryk, Śliwowski Lech: Cieplno-wilgotnościowe aspekty struktury ścian przechowalni owoców i warzyw
Chłodnictwo. 1981 R. 16, z. 2, s. 18-19, 3 rys., bibliogr. 6 poz., rez., sum., res.
AK I02/1980/P-052
99. Nowak Henryk: Ochrona cieplna obiektow budowlanych w aspekcie oszczednosci energii w budownictwie na swiecie
W: Optymalizacja systemow budownictwa uprzemyslowionego. Temat ogolny: Trwalosc, odnowa i jakosc uzytkowa w budownictwie uprzemyslowionym ogolnym przemyslowym i rolniczym, Toruń, 21-22 maja 1979 / Czwarta torunska konferencja problemowa. s. 205-217, 2 rys., bibliogr. 12 poz.
RK I02/1979/P-022
100. Michalczyk Jacek, Nowak Henryk: Wzgledny pomiar lokalnych wlasciwosci cieplnych przegrod budowlanych za pomoca urzadzenia termowizyjnego
Inżynieria i Budownictwo. 1980 R.37, nr 3, s. 98-101, 7 rys., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
AK I02/1979/P-055
101. Nowak Henryk, Stępniewski Wojciech: Termografia obiektów budowlanych w aspekcie jakości budownictwa ogólnego
W: Problemy jakości budownictwa. II Sympozjum naukowo-techniczne, Wrocław, czerwiec 1978. Wrocław, 1979. s. 141-150, 3 rys., bibliogr. 5 poz.
RK I02/1978/P-081