strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.

Doktoraty

Kto Rok Tytuł Pracy Opiekun naukowy
Łukasz Nowak
2011
Analiza wpływu radiacyjnych właściwości przegród przezroczystych na bilans energetyczny budynku prof. dr hab. inż.
Henryk Nowak
Maja Staniec 2009 Analiza wpływu częściowego zagłębienia budynku w gruncie na jego bilans energetyczny prof. dr hab. inż.
Henryk Nowak
Dominik Włodarczyk 2008 Analiza wpływu fotowoltaicznych nadwieszeń zacieniających na bilans energetyczny budynku prof. dr hab. inż.
Henryk Nowak
Sebastian Toś
2004
Ugięcia długotrwale obciążonych statycznie niewyznaczalnych belek żelbetowych
dr hab. inż. Mariusz Szechiński, prof.PWr
Przemysław Siwiec 2001 Nieliniowa analiza statyczno wytrzymałościowa żelbetowych chłodni kominowych prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Jacek Barański 2000 Model komputerowy budynku wielkopłytowego systemu WWP na terenach szkód górniczych prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Anna Lis 2000 Mikroklimat przedszkoli w aspekcie komfortu cieplnego i oszczędności energii prof. dr hab. inż.
Lech Śliwowski
Piotr Lis 1999 Analiza wybranych problemów ograniczania strat ciepła przez przegrody zewnętrzne w budynkach oświatowych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego i ekologicznego na przykładzie miasta Częstochowy prof. dr hab. inż.
Lech Śliwowski
Jerzy Szołomicki 1997 Analiza statyczno-wytrzymałościowa i modelowanie komputerowe złożonych konstrukcji murowych prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Grzegorz Dmochowski 1992 Analiza deformacji i napięć w zarysowanych płytach żelbetowych. prof. dr hab. inż. 
Augustyn Borcz
Jacek Boroń 1987 Optymalizacja dyskretna kratownic stalowych z zastosowaniem wektorowej postaci kryterium wyboru i z uwzględnieniem geometrycznej nieliniowości w analizie statycznej. prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Piotr Berkowski 1985 Optymalizacja ram stalowych z uwzględnieniem w analizie statycznej efektów geometrycznej nieliniowości prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Henryk Nowak 1983 Bilans cieplny stropodachu w warunkach nieustalonej wymiany ciepła prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Aleksander Trochanowski 1983 Analiza stanu napięcia w zarysowanym silosie żelbetowym na cement prof. dr hab. inż.
Augustyn Borcz
Wiesław Grzeszczyk 1982 Proces nieustalonej wymiany ciepła w przegrodach budowlanych z uwzględnieniem skorygowanej temperatury powietrza zewnętrznego prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Anna Nosek 1982 Badania i ocena środowiska cieplnego sal audytoryjnych prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Wojciech Stępniewski 1982 Ilościowa analiza obrazów termograficznych w diagnostyce budowlanej prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Kazimierz Marszałek 1982 Termograficzna analiza własności termoizolacyjnych przegród budowlanych prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Andrzej Janczura 1981 Optymalizacja wybranego typu konstrukcji ramowych z wykorzystaniem metody sieciowej prof. dr hab. inż.
Jeremi Michał Sieczkowski
Jacek Michalczyk 1980 Przepływ ciepła przez odzież w warunkach komfortu cieplnego i zimna w pomieszczeniach prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Tomasz Łakomy 1980 Bilans promieniowania cieplnego człowieka w pomieszczeniach prof. dr hab.
Krzysztof Cena
Elżbieta Śliwińska 1979 Wybrane kryteria biofizyczne komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych. prof. dr hab.
Krzysztof Cena

Jeremi Sieczkowski

1966

Badania modelowe dynamicznego działania wody w zbiorniku wieżowym

prof. dr inż.
Otton Dąbrowski

Habilitacje

Kto Rok Tytuł Monografii

Henryk Nowak

1999

Oddziaływanie cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek

Lech Śliwowski

1982

Komfort cieplny w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Jeremi Sieczkowski

1972

Budowa głębokich studni odwadniających i ujęciowych w świetle badań wytrzymałościowych