• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 48.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /export/sun1000-2/z2.ib/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

BADANIA TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW

Pracownicy Zakładu Fizyki Budowli Komputerowych Metod Projektowania Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej mają już prawie trzydziestoletnie doświadczenie w badaniu budynków metodą termograficzną. Pierwszą kamerę termowizyjną typu AGA 680 zakupiono w roku 1978. Obecnie najnowszym nabytkiem Instytutu Budownictwa jest nowoczesna kamera ThermaCAM P65 firmy FLIR Systems, o zakresie temperaturowym pomiaru od -40 do +550°C oraz zakresie temperatury pracy od -15 do 50°C.

Wieloletnie doświadczenie pomiarowe Kierownika Zakładu, a zwłaszcza badania budynków wykonanych w ciągu ostatnich 3-5 lat, pozwala na stwierdzenie, że termograficzne badania budynków powinny być obligatoryjnie stosowane przy technicznych odbiorach budynków przez inwestora. Dotyczy to zarówno budynków nowych jak i poddawanych procesowi termomodernizacji.

Termografia podczerwona jest bezkontaktową metodą badawczą umożliwiającą detekcję, wizualizację i rejestrację rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu poprzez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Metoda ta jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego, zwanego również cieplnym lub długofalowym, emitowanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na obraz widzialny. Natężenie emitowanego promieniowania podczerwonego jest funkcją temperatury i współczynnika emisyjności badanej powierzchni, co umożliwia odwzorowanie graficzne tej temperatury w postaci barwnego termogramu. Jednakże zarejestrowane przez urządzenie termograficzne promieniowanie cieplne zależy nie tylko od temperatury i emisyjności powierzchni, promieniowanie to pochodzi także z najbliższego otoczenia i jest ono odbijane przez badany obiekt. Na docierające do detektora kamery termowizyjnej promieniowanie cieplne obiektu i promieniowanie od niego odbite ma także wpływ absorpcja promieniowania przez atmosferę. Jednak, gdy pomiary termowizyjne budynków są wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami to wpływ promieniowania cieplnego odbitego najczęściej jest pomijalnie mały.

Kamera termowizyjna umożliwia obserwację rozkładu temperatury na badanej powierzchni ukazanej jako obraz termalny zwany termogramem, który jest wynikiem pomiaru temperatury wykonanego na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni obiektu, np. przez ściany budynku. Termogram jest obrazem dwuwymiarowym rozkładu temperatury w punktach tej powierzchni. Otrzymany termogram pokazuje rozkład temperatury w szerokim zakresie barw od ciemnogranatowego do jasnożółtego (czasami od czerni do bieli), które korespondują, odpowiednio, z niskimi i wysokimi temperaturami. Jasne i ciemne obszary odnoszą się do temperatury badanego obiektu i są zapisywane w postaci pliku komputerowego i dzięki temu możliwa jest komputerowa analiza rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu, w wybranym obszarze jak i wzdłuż wybranej linii (przekroju).

Badania termowizyjne służą głównie do jakościowej oceny przegród budowlanych w zakresie poprawności doboru izolacji cieplnej w przegrodach, tj. do wskazania miejsc nieciągłości lub braku izolacji cieplnej (mostki cieplne), poprzez pomiar wartości temperatury na powierzchni przegrody oraz wskazania zasięgu (obszaru) jej występowania. Możliwa jest również ocena ilościowa przegród budowlanych, np. określenie wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2 K)] dla ściany zewnętrznej, ale jedynie dopiero po wykonaniu w tym samym czasie dodatkowych pomiarów innych wielkości związanych z przenikaniem ciepła przez badane przegrody. W badaniach usługowych praktycznie niemal zawsze wykonuje się pomiary termowizyjne mające na celu jakościową ocenę przegród budowlanych.

Zakres typowych termograficznych badań budynków obejmuje:

 • badania termicznej obudowy budynków, tj. badania ścian zewnętrznych, połączeń balkonów ze ścianami dachów, stropodachów (tzw. ”termografia powietrzna”), ocenę jakości izolacji termicznej (badania od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej w wybranych pomieszczeniach), badania stropów z ogrzewaniem podłogowym, itp.,
 • analizę i ocenę rodzaju oraz zakresu defektów spowodowanych np. brakiem lub pocienieniem izolacji termicznej, zawilgoceniem materiałów bądź infiltracją powietrza itp., głównie pod kątem identyfikacji liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania, głównie na grzejnikach i przewodach rozprowadzających, w celu określenia prawidłowości działania urządzeń.

Niezależnie od wymienionych wyżej najczęstszych zastosowań w budynkach, metodę badań
termograficznych można również zastosować do:

 • badań budynków zabytkowych, np. w celu identyfikacji materiałów wbudowanych w przegrody w różnym okresie,
 • wykrywania fragmentów zawilgoconych murów, do wykrywania położenia rur wodnych wewnątrz murów i w posadzkach oraz do lokalizacji awarii rur wodnych przebiegających w murach i w posadzkach,
 • badania stanu technicznego kominów i kanałów odprowadzających spaliny,
 • lokalizacji uszkodzeń i oceny jakości izolacji cieplnej w sieciach grzewczych i wodociągowych, lokalizacji podziemnych sieci cieplnych i energetycznych., itp.

Poniżej zamieszczono przykładowe wyniki termowizyjnych badań przegród zewnętrznych, głównie ścian, wyniki badań posadzki z awarią rur c.o., oraz badań grzejników rurowych, w postaci termogramów z mieszczonymi obok nich skalami temperatury. Izotermom o odpowiednim kolorze przypisane są pokazane na skali temperatur odpowiednie wartości temperatury. Gdy badania ścian wykonywane są od strony ogrzewanego pomieszczenia miejsca mostków termicznych lub ubytków izolacji cieplnej na termogramach są pokazane jako miejsca o niższej temperaturze. Natomiast w przypadku, gdy pomiary są wykonywane od strony zewnętrznej lub od strony pomieszczenia nie ogrzewanego, miejsca mostków termicznych lub ubytków izolacji cieplnej na termogramach (na elewacjach) są pokazane jako miejsca cieplejsze.

01020304

Fragmenty elewacji budynków i odpowiadające im termogramy - widoczne są mostki cieplne w miejscu połączeń żelbetowych płyt balkonowych ze ścianami zewnętrznymi (miejsca cieplejsze), niewłaściwe zaizolowane cieplnie nadproża okienne (prawy termogram) oraz straty ciepła przez okna.

05060708

Fragmenty elewacji budynków i odpowiadające im termogramy - widoczne są mostki cieplne w miejscu połączeń żelbetowych płyt balkonowych ze ścianami zewnętrznymi (miejsca cieplejsze), niewłaściwe zaizolowane cieplnie nadproża okienne i wieńce żelbetowe oraz starty cieplne przez okna.

09101112

Przykładowe termogramy wykonane od strony pomieszczeń mieszkalnych – miejsca mostków cieplnych widoczne są jako zimniejsze. Ścianki kolankowe mieszkań poddaszowych nie są zaizolowane wełną mineralną i stanowią miejsca znacznie zwiększonych strat ciepła.

13141516

Inne przykłady zastosowania badań termowizyjnych: a) lokalizacja uszkodzenia i przecieku rur centralnego ogrzewania przebiegających w posadzce, b) badanie poprawności działania ogrzewania rurowego typu Favier’a.

Pracownicy: 
Portret użytkownika hnowak
Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak
Kierownik Zakładu

Henryk.Nowak@pwr.wroc.pl

strona WWW

71 320 33 01
71 322 14 65
615, bud. C7
 • Konsultacje w sem. letnim 2017/2018
 • pok 615 bud C-7
 • Czwartek 11:00-13:00
 • Sobota 11:00-13:00